Úvod

Vitajte na stránkach Kresťanského zboru v Púchove!


 

 


Kresťanský zbor v Púchove je spoločenstvo kresťanov veriacich v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa a Pána.


Pozývame aj Vás na naše pravidelné stretnutia pri zvestovaní Božieho slova.


 

A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách.

Skutky apoštolov 2:42


 

  

 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých...


1. Timoteovi 2:5-6Bible

Kvety v záhrade


Biblia - Božie slovo odpovedá na otázku "Čo mám robiť, aby som bol spasený?" 

 

Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom.

 

Skutky apoštolov 16:31


 

 

Pán Ježiš Kristus povedal:

 

Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

 

Evanjeliun Jána 14:6

Zborovy dom