Kto sme

Úvod Kto sme

Kto sme?


Kresťanský zbor v Púchove je spoločenstvo kresťanov veriacich v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa a Pána.

Spoznali sme, že bez obete Pána Ježiša na Golgotskom kríži by sme neobstáli, keď raz Boh bude uplatňovať svoju spravodlivosť. Biblia, Božie slovo, totiž hovorí, že každý človek zhrešil a niet nikoho, ktorý by svojím životom a skutkami uspokojil Božie nároky. Je napísané:


"Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi." (List Rimanom 6:23).


Svätý Boh ponúka vo svojom Synovi odpustenie hriechov a večný život každému, kto Mu uverí, vyzná svoj hriech a svoje viny a odovzdá svoj život do Jeho rúk.

Srdečne pozývame každého, kto túži po poznaní pravdy, ktorú Pán Boh nechal zapísať vo svojom Slove- v Biblii.


Navštívte nás, alebo nám napíšte.


 


Púchov uprostred kopcov