Nahrávky s Božím Slovom

Úvod Nahrávky

Nedeľné zhromaždenie

Evanielium v Aténach


4.12.2022 J. Šutriepka: Pamiatka



4.12.2022 M. Meliško



4.12.2022 L. Bubeník



4.12.2022 L. Barica



4.12.2022 J. Šutriepka








Modlitebné zhromaždenie


2.12.2022 P. Bubeník






Biblické zhromaždenie

Jonáš 2-3,3


30.11.2022 J. Šutriepka



30.11.2022 M. Meliško



30.11.2022 L. Barica


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedeľné zhromaždenie

Rimanom 5. kapitola


27.11.2022 Daniel Lešík



27.11.2022 Daniel Lešík



27.11.2022 L. Barica



27.11.2022 P. Mjartan







Modlitebné zhromaždenie

 

25.11.2022 L. Bubeník





Biblické zhromaždenie

Jonáš 2


23.11.2022 L. Németh



23.11.2022 M. Meliško



23.11.2022 L. Barica







Nedeľné zhromaždenie

Ste listom Kristovým


20.11.2022 P. Mjartan: Pamiatka



20.11.2022 J. Šutriepka



20.11.2022 J. Michalík



20.11.2022 P. Mjartan



20.11.2022 M. Meliško



20.11.2022 L. Bubeník








Modlitebné zhromaždenie


18.11.2022 Dominik Bubeník






Biblické zhromaždenie

Jonáš 2


16.11.2022 P. Mjartan



16.11.2022 M. Meliško



16.11.2022 L. Bubeník







Nedeľné zhromaždenie

Ako ste Ho prijali...


13.11.2022 L. Barica



13.11.2022 L. Barica



13.11.2022 L. Bubeník



13.11.2022 P. Mjartan


 

 

 

 

 

 

 

 Modlitebné zhromaždenie


11.11.2022 L. Barica






Biblické zhromaždenie

Jonáš 1,7-16


9.11.2022 L. Bubeník



9.11.2022 P. Mjartan



9.11.2022 L. Németh