Prečo prišiel Boží Syn na tento svet?

Úvod Dobrá správa

Biblia - Božie Slovo, ponúka dôležité posolstvo i pre ľudí modernej doby. Je to Evanjelium, čo v preklade znamená Dobrá správa.Ponúkame Vám na počúvanie nahrávky z evanjelizačných zhromaždení s témou:

Prečo prišiel Boží Syn na tento svet?Služba Božím Slovom: Michal Diviš

 

 

 Osobné svedectvo: Jozef Šutriepka

 

 

 

 

 

 

Služba Božím Slovom: Jaroslav Mjartan

 

 

 Osobné svedectvo: Marek Bakyta

 

 

 

 

 

 

Služba Božím Slovom: Pavel Mjartan

 

 

 

Osobné svedectvo: sestra Janka