Zamyslenia

Úvod Zamyslenia

Klikni na nadpis pre celý článok.

 

  

 

Dotkni sa Pána Ježiša Krista    /7.9.2022/

V úvodných veršoch môžeme vidieť rozdiel v možnosti prístupu k Bohu v časoch Starej a Novej zmluvy. Pretože Božia svätosť neumožňuje voľný prístup hriešneho človeka k Bohu, bolo za čias Mojžiša nariadené ohraničiť vrch, na ktorý mal zostúpiť Hospodin, aby sa ho niekto nedotkol a nezahynul...

 

 

Dlžobný úpis    /18.8.2022/

Jedna žena, o ktorej bolo známe, že je hriešnica, vchádza do domu farizeja. Muselo to vyžadovať veľkú odvahu a odhodlanie tam vojsť. Avšak ťarcha hriechu na duši bola teraz pre ňu väčšia ako čokoľvek iné. Vedela, že v tom dome je niekto, kto jediný jej môže pomôcť...

 

 

Pán života    /12.7.2022/

Pán Ježiš Kristus išiel do mesta Nain a išlo s ním aj mnoho učeníkov a veľký zástup. Keď sa priblížil k bráne mesta, zrovna niesli von mŕtveho, jednorodeného syna matky, ktorá bola vdova a bol s ňou aj veľký zástup. Snáď každý, kto v danej chvíli...

 

 

Pán Ježiš Kristus volá hriešnikov    /7.6.2022/

Ľudské srdce je veľmi oklamané, keď si myslí, že pre večný život budú zachránení len tí, ktorí sa zdajú byť dobrí, spravodliví a pobožní, ku ktorým bol „osud“ akýsi milostivejší a nepriviedol ich životy až do bahenných hlbín hriechu...

 

 

Istota spasenia v Pánovi Ježišovi Kristovi    /28.4.2022/

Skala je pevný základ, istota, na ktorej možno stavať. V živote viery je takouto skalou Pán Ježiš Kristus a Jeho slovo, ktoré trvá na veky. Preto aj v otázke večného spasenia, večnej záchrany, môže človek pevne stáť...


 

Úžitok z Božieho daru    /26.1.2022/

Či to ľudia nepokladajú za samozrejmosť, že slnko ráno vychádza a svojimi lúčmi im do nového dňa prináša svetlo a teplo? Aké je to požehnanie, keď človek môže...

 

 

Predčasná radosť?    /8.11.2021/  

Proti obyvateľom Judska prichádzajú nepriatelia v obrovskej presile. Hoci samotný boj ešte nezačal, čítame v úvodnom verši o veľkej radosti Božieho ľudu, keď plesajú a chvália. Ako je to možné...Kde je láska Božia?    /25.10.2021/

Keď ľudia vyhľadávajú lásku, často ju nenachádzajú ani tam, kde by ju snáď najviac očakávali – u rodičov, súrodencov, manželov, kamarátov, priateľov... Ani lásku Božiu, o ktorej možno už viac krát počuli...


 

Počty - keď menej je viac    /20.10.2021/

U Pána Boha počty nie vždy znamenajú rovnaký výsledok ako keď počítajú ľudia. U ľudí viac znamená lepšie alebo presila. V Božích počtoch však aj menej môže byť viac...


 

V rukách Božích a v rukách človeka    /15.10.2021/

Pilát zasadol na súdnu stolicu. Sedí na súdnom kresle a myslí si, že má moc nad Pánom Ježišom, nechať Ho prepustiť alebo dať Ho ukrižovať. Pod nátlakom Židov sa rozhodol dať Ho ukrižovať...


 

Vzácne slovo Božie    /10.10.2021/

Zástup sa tlačil na Pána Ježiša Krista, aby počúval slovo Božie. Vidíme tu zástup, ktorý má duchovný hlad, a Pána Ježiša Krista, ktorý ho sýti slovom Božím. Či to nie je nádherný obraz...


 

Pán Ježiš Kristus ťa ťahá k Sebe    /5.10.2021/

Skutočnosť, že sa Pán Ježiš Kristus obetoval na kríži - bol povýšený od zeme, pôsobí teraz na srdcia ľudí ako „ťažné lano“, ktorým ich Pán Ježiš priťahuje k Sebe...


 

Zober si to k svojmu srdcu    /12.9.2021/

Vo všeobecnosti dom smútku nie je pre ľudí príliš vyhľadávaným a obľúbeným miestom. A predsa je napísané, že lepšie je ísť tam ako do domu hodovania a pitia. Prečo...

 

 

Záchranná ruka    /10.9.2020/

Biblia, Božie slovo, rozpráva jeden príbeh, ktorý sa odohral v Sodome. Toto mesto, je známe ako mesto hriechu, no žil tu jeden spravodlivý muž. Volal sa Lot. V jeden deň sa miera Božej trpezlivosti...