Zamyslenia

Úvod Zamyslenia

Klikni na nadpis pre celý článok.

 

 

Predčasná radosť?    /8.11.2021/  

Proti obyvateľom Judska prichádzajú nepriatelia v obrovskej presile. Hoci samotný boj ešte nezačal, čítame v úvodnom verši o veľkej radosti Božieho ľudu, keď plesajú a chvália. Ako je to možné...Kde je láska Božia?    /25.10.2021/

Keď ľudia vyhľadávajú lásku, často ju nenachádzajú ani tam, kde by ju snáď najviac očakávali – u rodičov, súrodencov, manželov, kamarátov, priateľov... Ani lásku Božiu, o ktorej možno už viac krát počuli...


 

Počty - keď menej je viac    /20.10.2021/

U Pána Boha počty nie vždy znamenajú rovnaký výsledok ako keď počítajú ľudia. U ľudí viac znamená lepšie alebo presila. V Božích počtoch však aj menej môže byť viac...


 

V rukách Božích a v rukách človeka    /15.10.2021/

Pilát zasadol na súdnu stolicu. Sedí na súdnom kresle a myslí si, že má moc nad Pánom Ježišom, nechať Ho prepustiť alebo dať Ho ukrižovať. Pod nátlakom Židov sa rozhodol dať Ho ukrižovať...


 

Vzácne slovo Božie    /10.10.2021/

Zástup sa tlačil na Pána Ježiša Krista, aby počúval slovo Božie. Vidíme tu zástup, ktorý má duchovný hlad, a Pána Ježiša Krista, ktorý ho sýti slovom Božím. Či to nie je nádherný obraz...


 

Pán Ježiš Kristus ťa ťahá k Sebe    /5.10.2021/

Skutočnosť, že sa Pán Ježiš Kristus obetoval na kríži - bol povýšený od zeme, pôsobí teraz na srdcia ľudí ako „ťažné lano“, ktorým ich Pán Ježiš priťahuje k Sebe...


 

Zober si to k svojmu srdcu    /12.9.2021/

Vo všeobecnosti dom smútku nie je pre ľudí príliš vyhľadávaným a obľúbeným miestom. A predsa je napísané, že lepšie je ísť tam ako do domu hodovania a pitia. Prečo...

 

 

Záchranná ruka    /10.9.2020/

Biblia, Božie slovo, rozpráva jeden príbeh, ktorý sa odohral v Sodome. Toto mesto, je známe ako mesto hriechu, no žil tu jeden spravodlivý muž. Volal sa Lot. V jeden deň sa miera Božej trpezlivosti...