Dlžobný úpis

Úvod Zamyslenia

A keď nemali ako zaplatiť, odpustil obidvom. Lukáša 7,42


Dlžobný úpis


   Jedna žena, o ktorej bolo známe, že je hriešnica, vchádza do domu farizeja. Muselo to vyžadovať veľkú odvahu a odhodlanie tam vojsť. Avšak ťarcha hriechu na duši bola teraz pre ňu väčšia ako čokoľvek iné. Vedela, že v tom dome je niekto, kto jediný jej môže pomôcť a už nemohla ďalej čakať.


   A tak prichádza k nohám Pána Ježiša Krista a plačúc začala ich kropiť slzami, bozkávať perami, utierať vlasmi a mazať masťou. Farizeus bol pohoršený, pretože tá žena bola v jeho očiach veľká hriešnica, avšak Pán Ježiš videl do jej srdca a rozumel tomuto jej skutku. Povedal jej: Odpustené sú tvoje hriechy. Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji! (L 7,48.50)


   Na príklade dvoch dlžníkov, ktorým bola odpustená ich dlžoba - jednému 500 a druhému 50 denárov, Pán Ježiš poukázal farizejovi na to, že komu sa málo odpúšťa, málo miluje. Farizeus si snáď o sebe myslel, že žije natoľko spravodlivý život, že odpustenie ani moc nepotrebuje – a preto aj málo miloval. Avšak táto hriešna žena - ó, ako veľmi milovala Pána! A svojim skutkom tú svoju lásku aj ukázala.


   Milý čitateľ, každý človek má pre svoje hriechy pred svätým Bohom „dlžobný úpis“, niekto ho má možno kratší, niekto dlhší. Avšak či dlhší alebo kratší, človeku nie je možné, aby ho pred Bohom splatil. Ale Boh poslal svojho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorého zásluhou bol ten dlžobný úpis splatený. Ak vierou prijmeš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa z hriechov, teda ako toho, ktorý v plnej výške zaplatil tvoj dlžobný úpis pred Bohom, tak potom si zmierený s Bohom.


   Vedomie toho ťa privedie k veľkej vďačnosti a láske naproti Bohu a Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi, že On to všetko za teba vykonal na kríži, a že teraz ťa už Boh pre tvoje hriechy neodsúdi. A čím viac budeš poznávať Božiu svätosť a svoju hriešnosť pred Bohom, že koľko veľa ti vlastne bolo odpustené, tým väčšie bude aj tvoje vďaky vzdávanie za dielo spasenia a láska naproti Pánovi Ježišovi Kristovi. Komu sa veľa odpúšťa, veľa miluje. Avšak pre všetkých, ktorým bolo odpustené, platí rovnako: My milujeme jeho, preto že on prvý miloval nás. (1J 4,19)späť na Zamyslenia