Kontakt

Úvod Kontakt

 


 

 

 

Kresťanský zbor v Púchove


Janka Kráľa 1106/33

020 01 Púchov

 

 

E-mail

 

info@kzpuchov.sk


Naše pravidelné zhromaždenia:

 

Nedeľa

     10:00 hod.  Pamiatka Pánova

     11:45 hod.  Evanjelizačné zhromaždenie

 

 

Streda    

     17:50 hod.  Biblické zhromaždenie

 

 

Piatok     

     17:50 hod.  Modlitebné zhromaždenie

 

 

 

Mapa: