Kontakt

Úvod Kontakt

 


Z dôvodu platných obmedzení spoločné 

zhromaždenia zboru nebudú.

Ostávame však v duchovnom obecenstve

prostredníctvom nahrávok služieb

Božím Slovom, ktoré budú pravidelne

zverejňované v časti "Nahrávky"

 


Keď sa situácia zmení, budeme o tom informovať.

 

 

Kresťanský zbor v Púchove


Janka Kráľa 1106/33

020 01 Púchov

 

 

E-mail

 

info@kzpuchov.sk


Naše pravidelné zhromaždenia:

 

Nedeľa

     10:00 hod.  Pamiatka Pánova

     11:45 hod.  Evanjelizačné zhromaždenie

 

 

Streda    

     17:50 hod.  Biblické zhromaždenie

 

 

Piatok     

     17:50 hod.  Modlitebné zhromaždenie

 

 

 

Mapa: