Vzácne slovo Božie

Úvod Zamyslenia

keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Božie... Evanjelium podľa Lukáša 5,1


Vzácne slovo Božie


   Zástup sa tlačil na Pána Ježiša Krista, aby počúval slovo Božie. Vidíme tu zástup, ktorý má duchovný hlad, a Pána Ježiša Krista, ktorý ho sýti slovom Božím. Či to nie je nádherný obraz? Inokedy, keď zástup zistil, že Pán Ježiš hlása slovo Božie v akomsi dome v Kafarnaume, hneď sa tam mnohí zišli, že sa ani ku dverám domu nemohli pomestiť (Mk 2,1-2). A raz, keď učeníci Pána Ježiša Krista zvestovali slovo Božie v Antiochii, skoro celé mesto sa zhromaždilo počúvať (Sk 13,44).

 

   Kde sa hlásalo slovo Božie, tam boli zástupy. Veď kto by nechcel počuť a poznať, čo Pán Boh učinil, čo povedal, či poznávať Jeho vôľu? Zaiste to musia byť nie len zaujímavé, ale aj veľmi dôležité veci. Avšak aký je dnes záujem o slovo Božie? V časoch, kedy bolo menej možností na jeho počúvanie a hlásanie, ľudia po ňom viac túžili. Dnešná doba síce ponúka mnoho možností hlásania a šírenia Božieho slova, ale ľudia nemajú záujem. Či by ako tie zástupy nemal každý človek prahnúť po poznaní Božieho slova? Veď len skrze Božie slovo možno poznať pravdu o Bohu, o Jeho dielach, ale aj o človeku a jeho záchrane.

 

   Pán Boh nám vo svojej láske a milosti nechal zapísať Svoje slovo, ktoré môžeme nájsť v Biblii – Svätom Písme. Takto aj my dnes môžeme mať úžitok zo Svätých Písem, pretože nás môžu učiniť múdrymi na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi (2Tm 3,15).

 

   A aký je tvoj vzťah k Božiemu slovu? Možno sa ho bojíš otvoriť a čítať alebo počúvať, lebo ťa usviedča z hriechu. To je však pravda nie len o tebe, ale o všetkých ľuďoch. Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej (R 3,23). Môžeš sa však z neho následne dozvedieť aj o veľkej Božej milosti – že zo svojich hriechov môžeš byť ospravedlnený zadarmo, Jeho milosťou, skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi (R 3,24). Môžeš sa dozvedieť, že to jedno jediné, čo ti chýba ku spaseniu z hriechov a k večnému životu, je Spasiteľ - Pán Ježiš Kristus. Pretože Jeho Boh dal za obeť zmierenia, aby skrze Jeho meno dostal odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho (Sk 10,43). A že Pán Ježiš Kristus ešte nie je tvojim Spasiteľom? Tak Mu vyznaj svoje hriechy a prijmi Ho ešte dnes!

 

   Je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. (L 4,4) Ak máš duchovný hlad, ten zdravý duchovný pokrm môžeš nájsť v Božom slove (Biblii). Ak máš pocit, že mu aj tak nerozumieš, môžeš taktiež vyhľadať spoločenstvo veriacich ľudí, kde sa Božie slovo vykladá. Blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho! (L 11,28)späť na Zamyslenia