Kde je láska Božia?

Úvod Zamyslenia

Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život ani anjeli ani vrchnosti ani moci ani prítomné ani budúce veci ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Rimanom 8,38.39


Kde je láska Božia?


   Keď ľudia vyhľadávajú lásku, často ju nenachádzajú ani tam, kde by ju snáď najviac očakávali – u rodičov, súrodencov, manželov, kamarátov, priateľov... Ani lásku Božiu, o ktorej možno už viac krát počuli, akoby nenachádzali. Veď aj v správach stále počúvajú o vraždách, vojnách, nepokojoch, podvodoch... A tak sa pýtajú: „Kde je láska Božia?“

   

   Možno zažívaš podobné pocity a máš na srdci rovnakú otázku. Úvodný verš však na ňu dáva odpoveď: Láska Božia je v Kristu Ježišovi. Poznal si už túto lásku? Zakúsil si už, ako veľmi ťa Pán Boh miluje? Najväčším dôkazom lásky je sebaobetovanie pre druhého. Aj v tomto ohľade išiel Pán Boh až do krajnosti: Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. (R 5,8) To je láska, ktorou ťa Pán Boh miluje! Posiela svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý všetky tvoje hriechy berie na seba a platí za ne svojim životom - namiesto teba, aby si ty večne nezahynul, ale mohol večne žiť. Naozaj nemohol Pán Boh viac dokázať svoju lásku k tebe ako tak, že pre tvoju záchranu dal seba samého – v Synovi. Ak túto Božiu záchranu prijmeš, ak prijmeš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa z hriechov, dostaneš skrze Jeho meno odpustenie hriechov (Sk 10,43) a stávaš sa Božím dieťaťom (J 1,12). Veľkosť Božej lásky budeš zakúšať každý deň svojho života, a potom aj vo večnosti.  

   

   Každá láska, ktorú ľudia nachádzajú vo svete, býva nejakým spôsobom nedokonalá, či vo svojej veľkosti alebo trvaní. Všetci sme to vo svojich životoch určite zakúsili. Pán Boh však skrze svojho Syna miluje každé Božie dieťa dokonalou a večnou láskou, od ktorej nemôže byť nikým a ničím naveky odlúčené. Pretože tá láska je v Kristu Ježišovi, ktorého ak si skutočne prijal, teraz prebýva v tebe.späť na Zamyslenia