Pán Ježiš Kristus ťa ťahá k Sebe

Úvod Zamyslenia

A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Ale to hovoril dávajúc na znanie, akou smrťou mal zomrieť. Evanjelium podľa Jána 12,32-33

 

Pán Ježiš Kristus ťa ťahá k Sebe

 

   Skutočnosť, že sa Pán Ježiš Kristus obetoval na kríži - bol povýšený od zeme, pôsobí teraz na srdcia ľudí ako to, čím ich Pán Ježiš priťahuje k Sebe.

 

   Je zaujímavé, že tým „ťažným lanom“ ani tak nie je život Pána Ježiša Krista tu na Zemi, ktorý bol bezpochybne plný dobrých Božích skutkov, ale práve Jeho smrť na kríži. Veď si predstavme, že by Pán Ježiš prišiel na Zem, vykonal by všetky tie dobré skutky a potom by odišiel naspäť do neba. Ó, aká beznádej pre nás hriešnikov! Keby sa neobetoval na kríži a nevydal by sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu (Ef 5,2), nebolo by pre nás zmierenia s Bohom a naďalej by sme hynuli vo svojich hriechoch! Ani by nebolo toho, čím nás k Sebe tak silno pritiahol. A tým je poznanie, že On sa za nás hriešnych z čistej lásky obetoval, nechal pribiť na kríž, aby zaplatil náš dlh pred Bohom.

  

   Dokážeme si predstaviť čokoľvek iné, čo by k Bohu priťahovalo viac, ako táto Jeho láska zjavená a dokázaná v Pánovi Ježišovi Kristovi na kríži? Človeka to privádza k bázni a zároveň k úžasu nad veľkosťou Božej lásky. Ako by teraz mohlo tvoje srdce ostať chladné, keď poznáva, že všemohúci Boh, ktorý všetko stvoril, a ktorému je všetko podriadené, dal pre tvoju záchranu v obeť svojho milovaného Syna? Pán Ježiš Kristus znášal na kríži páľavu Božieho hnevu a súdu pre tvoje hriechy, namiesto teba! Hľa, ako veľmi ťa Boh miluje!

 

   Pán Ježiš Kristus bol smrťou na kríži povýšený od zeme. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno. (F 2,9) V tomto mene - v mene Pána Ježiša Krista, je teraz odpustenie hriechov a spasenie. Nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk 4,12)

 

   Pán Ježiš Kristus ťa miluje a ťahá k Sebe. Keď si len pripneš na srdce to lano, ktorým ťa ťahá - keď len uveríš, že sa obetoval za tvoje hriechy a vierou Ho prijmeš za svojho Spasiteľa, budeš zachránený pre večný život!späť na Zamyslenia