"Slaná káva"

Úvod Zamyslenia

Musíte sa narodiť znova. Jána 3,7

 

"Slaná káva"


   Jeden známy si omylom do kávy namiesto cukru nasypal soľ. Keďže má „šporovlivú“ povahu a bolo mu ľúto kávu vyliať, rozhodol sa, že ju napraví a vypije. A tak na zmiernenie slanosti začal pridávať cukor a mlieko. Kávu sa mu však do požadovanej chuti napraviť nepodarilo, vznikol z toho akurát len akýsi nechutný roztok. No ale keďže do nej už toľko investoval, tak ju predsa len vypil - ale že vraj už nikdy viac...

 

   Tým, že hriech vstúpil do života ľudí, sú nenapraviteľne skazení. Neexistuje spôsob, vlastné úsilie, ktorým by sa ľudia mohli pričiniť o to, aby sa zaľúbili Bohu, aby opäť dosahovali slávu Božiu. Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. (R 3,23) Napriek tomu sa mnohí o to usilujú – konaním „dobrých“ skutkov, polepšovaním sa, zriekaním sa rôznych vecí, prinášaním obetí... Ale toto všetko je len ako pridávanie mlieka a cukru do slanej kávy – z toho už lahodný nápoj nikdy nebude! Nepomôže na zlý strom vešať dobré ovocie, to ten strom vôbec nezmení!

 

   Pán Ježiš Kristus hovorí o jedinom „recepte“, ako opäť dosahovať slávu Božiu: Musíte sa narodiť znova. Toto sa však nikdy neudeje a ani nemôže udiať z ľudského snaženia, ako je napísané - ktorí nie... z vôle muža, ale z Boha sú splodení (J 1,13). Znovuzrodenie je Boží spôsob riešenia nápravy skazeného človeka. Nenapráva staré, ale dáva zrod novému. Ako sa to môže stať? Za spolupôsobenia Božieho slova a Božieho Ducha (J 3,5; 1Pt 1,23) deje sa zázrak zázrakov - rodí sa Božie dieťa! Človek však musí najprv prestať so svojou samospravodlivosťou a prísť k poznaniu pravdy o sebe: Lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v mojom tele, dobré. (R 7,18) A v tomto poznaní volať na Záchrancu: „Ó, Pane Ježišu Kriste, buď milostivý mne hriešnemu!“

  

   Milý priateľu, svojimi skutkami a snažením sa môžeš buď márne napravovať nenapraviteľné alebo namiesto toho môžeš uveriť a prijať ten Boží spôsob. Ó, prijmi ten Boží! Pretože iba ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením (2K 5,17). Staré stvorenie, tá „pokazená káva“, nič neosoží. Prijmi skutočnosť, že pre svoje večné spasenie, večnú záchranu, nemôžeš nič učiniť. Zachránený však môžeš byť vierou v Spasiteľa, ktorého dal Boh. Uver v Pána Ježiša Krista a Jeho dokonalú obeť za teba na kríži. Výsledkom takejto úprimnej viery je, že ťa Pán Boh znovuzrodí svojim Svätým Duchom k novému a večnému životu. Až potom sa môže dostaviť aj to pravé ovocie skutkov vychádzajúcich z viery, v ktorých má Pán Boh záľubu a v ktorých je oslávený.späť na Zamyslenia