Pán Ježiš Kristus volá hriešnikov

Úvod Zamyslenia

Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu. Lukáša 5,32


Pán Ježiš Kristus volá hriešnikov


   Ľudské srdce je veľmi oklamané, keď si myslí, že pre večný život budú zachránení len tí, ktorí sa zdajú byť dobrí, spravodliví a pobožní, ku ktorým bol „osud“ akýsi milostivejší a nepriviedol ich životy až do bahenných hlbín hriechu. Pretože Pán Boh to vidí úplne inak: Nieto spravodlivého ani jedného; lebo všetci zhrešili. (Rim 3,10.23) To je skutočné postavenie každého človeka pred svätým Bohom.

 

   Jeden veriaci sa po dlhom čase stretne so svojim kamarátom, s ktorým sa kedysi rozprávali o ceste večnej záchrany:


„Ahoj priateľu, no ako si na tom so spasením?“


Ten odpovedá: „No, stále nespasený...“


„A čo ti v tom bráni?“, vyzvedá sa ďalej.


Ten mu so zármutkom v hlase vraví: „No vieš, predsa hriech. Ja som človek príliš hriešny.“


„Tak to je skvelé,“ odvetí veriaci, „vidím, že si na dobrej ceste ku spaseniu!“


„Počkaj, počkaj, ako to myslíš?!,“ nerozumie kamarát.


„No pretože Pán Ježiš Kristus volá presne takýchto, ako si ty! On neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu. Vieš, ak by si mal o sebe mienku, že si dosť dobrý, celkom spravodlivý alebo dostatočne pobožný, nebolo by ti pomoci. Ale teraz, keď si uvedomuješ svoju hriešnosť, jediné čo potrebuješ, je mať Spasiteľa z hriechov – Pána Ježiša Krista.“


„To ako myslíš vážne, že by ma prijal takéhoto hriešneho?“, pýta sa prekvapene.


„Samozrejme, a nie len teba, veď v Božom slove – Biblii, je napísané: Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej ospravedlňovaní súc zadarmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého preduložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravodlivosti... (Rim 3,23-25) A navyše Pán Ježiš Kristus povedal: Toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. (J 6,37)“  


„Vidíš, a ja som myslel, že som príliš hriešny, aby som vôbec mohol pomýšať, že by mi to všetko mohlo byť odpustené“, uvažuje teraz kamarát nahlas.

 

   Milý čitateľ, ak aj teba ťažia tvoje hriechy, tak si na dobrej ceste ku spaseniu. Otvor svoje srdce Pánovi Ježišovi Kristovi, vyznaj Mu svoje hriechy a nájdeš v Ňom odpustenie, zmierenie s Bohom, večný život a pravý pokoj pre svoju dušu.

 

   Keby boly vaše hriechy jako šarlát, budú biele jako sneh; keby boly červené jako červec, dvakrát farbený, budú jako vlna. (Iz 1,18) Pretože krv Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, má moc ťa očistiť od každého hriechu!späť na Zamyslenia